Sözlükte "liderlik" ne demek?

1. Liderin görevi.
2. lider olma durumuliderlik

Liderlik kelimesinin ingilizcesi

n. leadership, captainship, captaincy